ועד מתרגמי הכתוביות

הוועד הארצי של מתרגמי הכתובויות

ועדת בחירות של הועידה השלישית.

הפגנה אפריל 2012

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA