יום א', יח’ בתמוז תשע”ט.
 
הוועד הארצי של מתרגמי הכתוביות מתכבד להזמינכם לערב-עיון ראשון בחסות האיגוד המקצועי של עובדי התקשורת בהסתדרות החדשה
במהלך שנת 2011 יציע האיגוד לחברים השתלמויות מקצועיות באקדמיה ללשון העברית. (פרטים נוספים יפורסמו בהמשך....)