יום ו', ל’ בתשרי תשע”ח.
 

טופס הוראת קבע.pdf טופס הצטרפות.pdf