יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח.
 

טופס הוראת קבע.pdf טופס הצטרפות.pdf