יום ד', א’ בסיון תשפ”א.
 

למה נחוץ איגוד מקצועי? זה עשר שנים שהשכר בענף תרגום הכתוביות נשחק בהתמדה. כיום השכר נושק לשכר המינימום ואינו כולל זכויות בסיסיות המוקנות על פי חוק לכל עובד, כגון: ימי מחלה, ימי חופשה, ביטוח פנסיוני וכדומה. שכר מתרגם הכתוביות אינו משקף מדרג כלשהו של איכות, ותק, מורכבות העבודה או דחיפותה. חדשות לבקרים משתנים תנאי התשלום חד צדדית על ידי האולפנים וגופי השידור. הצעד הראשון בהסדרת הענף הוא התאגדות. האיגוד מעניק לעובד העצמאי גב, ובכוחו למנוע מהמעביד לנהוג במתרגם הכתוביות כאוות נפשו ובניגוד לחוק. מתי החלה ההתארגנות? מתרגמי הכתוביות בישראל החלו להתארגן בשנת 2007. מטה ההתארגנות, שהיה ועודנו על טהרת ההתנדבות, גייס מאות יפויי כוח ונפגש עם חברי כנסת, עם מנהלי אולפנים ועם גוף שידור גדול. המסקנה המובהקת מאותם מהלכים הייתה שרק התאגדות תאפשר למטה ההתארגנות לסלול את הדרך להצבת דרישות למעסיקים בענף. כיצד נבחר הוועד הארצי של מתרגמי הכתוביות? באסיפה הכללית של מתרגמי הכתוביות בישראל, ב-13 בספטמבר 2010 בבית הסופר בת"א, הוחלט ברוב קולות להצטרף להסתדרות החדשה תחת המטרייה של דאת"א - איגוד עובדי הדפוס, האנרגיה, התקשורת, האמנים ומורי הדרך. הנוכחים באסיפה בחרו ועד שייצג אותם באיגוד המקצועי. מי הם חברי הוועד? חברי הוועד שנבחרו באסיפה המכוננת הם גליה וורגן-יושבת ראש, תמי יפה-גזברית, דליה שצמן, שי נבות ויניב אידלשטיין. חברי הוועד מזמינים את מתרגמי הכתוביות לפנות אליהם בכל שאלה. גליה galiavu@013.net תמי zammy101@gmail.com דליה dididearest@bezeqint.net שי shai_navot@yahoo.com יניב yaniv@macosx.com מהן מטרות הוועד הארצי של מתרגמי הכתוביות ויעדיו? הוועד שם לו למטרה לייצג את מתרגמי הכתוביות בישראל תוך שיפור מתמיד של המקצועיות ואיכות התרגומים בענף, וכן להסדיר את השכר ואת תנאי העבודה של העובדים בענף. מטרות אלה יושגו באמצעות הסדרה כוללת של הענף בטווח הארוך וגיבוש מסלולי הסמכה והכשרה מוסכמים. בישראל משודרות כתוביות בטלוויזיה ובקולנוע על פי חוק, אולם אין גוף שמפקח על איכות התרגום המשודר. מתרגמי הכתוביות חשים אחריות לעצור את השחיקה המתמשכת בתחום ומרגישים אחראיים לשיפור האיכות, במיוחד נוכח העילגות בחלק מהתרגומים הזמינים באינטרנט. כמו כן, הוועד מייצג את חברי האיגוד במאבקים המקצועיים מול האולפנים וגופי השידור, שמקצצים בשכר ופוגעים באיכות כראות עיניהם. אלו צעדים מתכוון הוועד לנקוט? האיגוד החל בתהליך גיוס מאומץ של מתרגמי הכתוביות וימשיך לקבל לשורותיו כל מתרגם ומתרגמת שיבחרו להצטרף בעתיד. חשיבותו של צעד זה נובעת מכך שרק ייצוגיות בענף תאפשר את הצעדים הבאים. ציבור מתרגמי הכתוביות מורכב בעיקר מעובדים עצמאיים, הספונים בביתם וחשים מנותקים אלה מאלה. מיעוט מציבור המתרגמים מועסק כשכיר באולפני התרגום או בגופי שידור ציבוריים. אלה גם אלה הם עובדים בענף התרגום וזכאים לקבל את מלוא התנאים הסוציאליים המוקנים על פי חוק. הוועד יפעל להסדרת מעמד מתרגמי הכתוביות בשוק העבודה ולתיקון העוול המתמשך בתנאי התשלום והשכר של כל מתרגם ומתרגמת. על מנת להביא לשינוי מהותי, אולי אף חקיקתי, בענף תרגום הכתוביות, מכיר הוועד בחשיבות הסדרת תקינה איכותית שתתבטא במסלולי הסמכה למתרגמים פעילים והכשרה של מתרגמים בעתיד. ב־2011 נתמקד בהצגת שכר יסוד הוגן ומדורג למעסיקים ולגופי השידור, ובכינון מסלול הסמכה והכשרה שיעגן את המקצוע שלנו בחוק. האיגוד יפרסם טבלת שכר מדורגת שתתייחס לכל הפרמטרים השונים בעבודת תרגום הכתוביות. במה כרוכה הצטרפות לאיגוד? דמי החבר החודשיים הם 25 ₪ בלבד, ללא התחייבות. סטודנטים וגמלאים משלמים 12.5 ₪ לחודש בלבד. איך אפשר להצטרף לאיגוד? בלחצן "הצטרפות" שבאתר תמצאו טופסי הצטרפות אותם יש לשלוח בפקס למספר 03-6969296 כמו כן אפשר להתקשר אל מזכירת האיגוד, רותה, בטלפון 03-6921480 או באמצעות פנייה לכל אחד מחברי הוועד. כתובת הדוא"ל של וועד לכל דבר ועניין היא: subtitlers@gmail.com מה הם היתרונות וההטבות שמהן נהנה חבר איגוד? האיגוד מייצג את מתרגמי הכתוביות במאבקי השכר ותנאי העבודה. עד היום חש כל מתרגם שעליו לנהל מו"מ אישי מול נציגי האולפנים וראה כיצד שכרו נשחק בהתמדה בעוד הוא עובד קשה יותר. רק מו"מ שננהל כגוף מאוגד יניב תוצאות משמעותיות ומוסכמות שיציבותן תישמר לאורך זמן. האיגוד יציע השתלמויות וימי עיון מקצועיים לחברים. האיגוד, שכולל את עובדי הדפוס, האנרגיה, התקשורת, האמנים ומורי הדרך מציע לחבריו הטבות שונות מול ספקים ומבצעים. מפעם לפעם יעלו באתר של הוועד הארצי מבצעים מסוג זה. בשלב זה יכולים חברי האיגוד להתעדכן בהטבות השונות באתר של דאת"א http://www.dot.unions.org.il